Bridgeclub Voerendaal huishoudelijk reglement

Bridgeavond: maandag 19.30 uur
Uiterlijk aanwezig zijn om 19.20 uur
Bericht van verhindering: maandag tussen 9.00 en 10.00 uur aan:
Jeu Voragen Telefoon 045-5710977,
maar liefst per email:
Jeu.voragen@home.nl.
N.B.: Bij verhindering gaarne altijd afmelden, niet alleen voor competitie en ladder wedstrijden, maar ook voor alle andere bridge avonden behalve voor het vrij bridgen in de zomer.

Invallers.

Bij verhindering van één partner contact opnemen met bovengenoemde, deze weet welke afmeldingen er zijn, zodat er met een ander gespeeld zou kunnen worden. Ook onderling gemaakte afspraken even doorgeven, dit in verband met de samenstelling van de groep.
Bij verhindering van één partner van een koppel mag alleen dan voor een invaller van buiten de vereniging gezorgd worden als er geen club- of laddercompetitie gespeeld wordt. In alle andere gevallen contact opnemen met bovengenoemde, deze weet welke afmeldingen er zijn. Dus niet op eigen houtje iemand meebrengen, maar het even van te voren laten weten, zodat er niet voor niets andere mogelijkheden geregeld worden.

Opruimen na een speelronde.

Tijdens de clubavonden wordt u verzocht na iedere speelronde, ook na de laatste ronde, de gebruikte glazen of kopjes terug te brengen naar de bar. Het is namelijk erg rommelig en ook onaangenaam voor degenen die na u komen, het door u gebruikte servies op hun tafel aan te treffen. We hebben de zaal gratis en er is geen personeel om de gebruikte kopjes en glazen op te ruimen. Na afloop moeten diegenen die nog blijven napraten ook de asbakken en bierviltjes opruimen.

Regels clubparencompetitie.

De clubparencompetitie bestaat in principe uit 6 zittingen van 24 spellen. Indien men één zitting mist krijgt men hiervoor het gemiddelde van de gespeelde zittingen met een maximum van 52,50%. Voor een tweede gemiste zitting krijgt men het gemiddelde met een maximum van 50%. Voor het missen van een derde zitting of het missen van de laatste zitting krijgt men een score van maximaal 45%. Geeft men echter geruime tijd van te voren aan dat men verhinderd is, voor de laatste zitting, dan geldt een gemiddelde met een maximum van 52,50% als het de enige zitting is die werd gemist! Betreft het echter een tweede gemiste wedstrijd dan geldt het gemiddelde met een maximum van 50%.

Promotie- Degradatie regeling.

Het aantal paren dat promoveert c.q. degradeert wordt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, bij aanvang van de competitie bekend gemaakt. Voorwaarde om te promoveren is wel dat men minimaal 5 zittingen gespeeld heeft, waarvan 4 maal met de vaste partner. Meer dan 2 gemiste wedstrijden als paar betekent automatisch degraderen, tenzij er omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat het paar niet degradeert.
Heeft men minimaal 4 keer niet met zijn eigen partner gespeeld dan kun je GEEN clubkampioen worden en kun je NIET promoveren vanuit de B- en C-lijn.
Als je voldoende punten scoort met een andere partner hoef je niet te degraderen. In principe dien je wel te spelen met een lid van de vereniging. Als dit niet mogelijk is, moet er in overleg met de wedstrijdleider een regeling getroffen worden.
Het speeltempo bedraagt 30 minuten per ronde. De speeltijd wordt aangegeven door de bridgeklok. Indien u v5 minuten voor het einde van de ronde (door middel van een signaal geeft de klok dit aan) nog niet bent begonnen met het laatste spel moet u de wedstrijdleider hiervan in kennis stellen. De eerste keer krijgt u een waarschuwing! Elke volgende keer betekent een strafscore van 50% of minder. Voor het wisselen per ronde krijgt u 2 minuten de tijd.
Indien uit twee paren, spelend in verschillende groepen, een gelegenheidspaar wordt gevormd, dan moet men spelen in de groep van de hoogst geplaatste speler (maar nooit hoger dan één groep). De invaller in die groep krijgt dan de behaalde score +3%, de partner de behaalde score. Indien er een oneven aantal paren is beslist de wedstrijdleider wie er in een andere groep wordt toegevoegd. De scorecorrectie wordt dan eveneens kenbaar gemaakt.
Bij vergissingen en/of overtredingen dient u de wedstrijdleider te roepen. Tijdens de competitie worden overtredingen gestraft volgens de regels van de NBB (Nederlandse Bridge Bond).
Paren die tijdens de competitie uit elkaar gaan, worden uit de competitie gehaald en degraderen.

Let verder op de volgende punten:

Regels ladderwedstrijden.

  1. De ladderwedstrijden worden gespeeld op de data die vermeld zijn in het jaaroverzicht.
  2. Op de eerste avond wordt de indeling bepaald in volgorde van binnenkomst van de deelnemers.
  3. Op de tweede avond worden de groepen samengesteld volgens de totaaluitslag van de groepen van de eerste avond. Dit geldt ook voor de volgende avonden. Hierdoor is er dus "wekelijks" promotie en degradatie mogelijk.
  4. Aan het eind van de laddercompetitie wordt per groep de stand opgemaakt volgens de laatst gespeelde clubparencompetitie.
  5. Als een paar een wedstrijd mist krijgt het hiervoor het gemiddelde van de gespeelde wedstrijden met een maximum van 52,50%. Mist een paar twee wedstrijden, dan krijgt het voor de tweede gemiste wedstrijd het gemiddelde van de gespeelde wedstrijden met een maximum van 50%. Voor het missen van de laatste wedstrijd krijgt het paar het gemiddelde met een maximum van 47,50%. Een paar wordt niet geklasseerd als het meer dan 40% van het aantal geplande wedstrijden mist.
  6. Indien uit twee paren een gelegenheidspaar wordt gevormd, geldt voor beide paren de behaalde score (deze wordt dan in rood vermeld).

Regels wijn-bridgen.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er wijn-bridgen. Er mogen ook leden van de woensdagmiddag en van buiten de club meedoen. Ieder paar betaalt €1,00 aan het begin van de avond.
Voordat we gaan bridgen zorgt iemand van het bestuur ervoor dat de procenten of de plaats voor de wijn bekend zijn.
Er zal meestal in twee lijnen gespeeld worden.
Per lijn krijgt het paar, dat gewonnen heeft, twee flessen wijn. Eindigen twee paren gelijk  dan krijgen beide paren de wijn. Er is geen limiet voor het winnen voor de wijn.
Het bestuur bepaalt of de situatie gunstig is om een extra prijs in te lassen.

Wachtlijst.

De clubleiding streeft ernaar dat in de categorieën A en B, 12 paren en in categorie C, 14 paren spelen. Vallen er open plaatsen dan kunnen de paren die op de wachtlijst staan gevraagd worden. Valt een koppel uit elkaar en willen ze beiden een nieuwe partner zoeken terwijl er niet voldoende plaats is, dan zal of door middel van een beslissing van het bestuur, of door middel van loting beslist worden wie kan blijven. De ander zal op de eerste plaats van de wachtlijst geplaatst worden.