Bridgeclub Voerendaal

Bridgeclub Voerendaal heeft zijn bridgeavond op maandag vanaf 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur en zijn bridgemiddag op woensdag vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Het is een gezellige club voor bridgers van elke pluimage. Als u interesse heeft kunt u in de zomermaanden juli en augustus eens een avondje komen kijken en spelen. Maar meld u zich wel even aan bij de wedstrijdleiding. We spelen per avond 6 bridgerondes van 4 spellen. Er zijn per jaar 3 competitierondes van 7 speelavonden. Na iedere competitieronde vindt er promotie dan wel degradatie plaats. Verdere detailinformatie vindt u op de pagina "reglement".

Op woensdagmiddag spelen we van 13.30 tot 16.30 uur. We spelen in twee groepen: A en B.
Na afloop gaan de 3 laagst geplaatsten van de  A naar de B  en de 3 hoogst geplaatsten van de B naar de A groep. De uitslagen worden per e-mail bekend gemaakt.
We spelen van 1 oktober tot en met eind april. De stoelen en tafels, zo ook het bridge materiaal worden klaargezet door Huub en Finy Kamps geholpen door diegene die het eerst binnen komt. De bridgemiddag staat onder leiding van Huub Kamps.
We hebben ook een kerst- en een paasdrive. De inkoop en de aankleding van de zaal wordt gedaan door Philma Spit, Maria Cloodt en Finy Kamps.
In de zomerstop kan men bridgen op de maandagavond.
Iedereen van de woensdag is van harte welkom op de jaarvergadering.
Wilt u nog meer weten: 045 - 5750809 is het telefoonnummer van Huub en Finy Kamps.

Speelavond

Maandag, aanvang 19.30 uur

Speelmiddag Woensdag, aanvang 13.30 uur

Speelgelegenheid

café Keulen
Schoolstraat
Klimmen

Voorzitter

Dhr Jeu Voragen, tel.: 045-5710977

Secretaris

Dhr Henk Nijdam

Penningmeester Dhr Fred Frumau, tel.: 045-5620043

Lid van het bestuur

Mw Annie Wijnen en Mw Christine Spijkers

Technische commissie

Dhr Jeu Voragen, tel.: 045-5710977

Voor opmerkingen over deze website of melding van verbroken links kunt u een bericht sturen aan de webmaster.